Estafette oktober 2020

Estafette oktober 2020

De estafettefoto van de maand oktober is (voor de 3e achtereenvolgende keer !) gewonnen door Freek.

Hij maakte een foto van een draaikolk als reactie op zijn foto van de koe met het komische oog.

Omdat we vanwege de verscherpte corona-regels voorlopig geen bijeenkomsten kunnen houden, blijven we zolang nodig, de estafettefoto via het digitale stemformulier kiezen.

Inleveren van de volgende foto begin november, exacte datum wordt via mail aan de leden doorgegeven.