Auteurarchieven: Emelie

De winnende estafettefoto van januari is van Freek, een weerspiegeling in een glaswand van een monument. Volgende estafettefoto begin februari. Voor het periodethema “Stilleven” eind maart maximaal 3 foto’s aanleveren.

De winnende estafettefoto van december is gemaakt door Geert, een foto van een reflecterende glijbaan. Eerstvolgende estafettefoto begin januari inleveren. Het Periodethema Woonwijk hebben we wegens corona tot nu toe nog niet kunnen bespreken, zal 15 december via een videobijeenkomst worden afgerond. Max 3 foto’s pp aanleveren.

De winnaar van de estafettefoto van deze maand is Gérard met een foto van een fresnel lens in een vuurtoren. Volgende inleverdatum zal begin december zijn.

De estafettefoto van de maand oktober is (voor de 3e achtereenvolgende keer !) gewonnen door Freek. Hij maakte een foto van een draaikolk als reactie op zijn foto van de koe met het komische oog. Omdat we vanwege de verscherpte corona-regels voorlopig geen bijeenkomsten kunnen houden, blijven we zolang nodig, de estafettefoto via het digitale stemformulier kiezen. Inleveren van de volgende foto begin november, exacte datum wordt via mail aan de leden doorgegeven.

  De winnende estafettefoto van september is gemaakt door Freek, hij heeft een koe gefotografeerd met een wel heel bijzondere oogopslag Volgende inleverdatum wordt begin oktober. Succes met fotograferen.  

De winnende estafettefoto van augustus is gemaakt door Freek, de overige inzendingen zijn zoals gebruikelijk te zien op de welkomspagina. Volgende inzending is begin september.

De winnende estafettefoto van deze maand is gemaakt door Jean-Marie, de overige inzendingen van juli staan op de homepagina.  

De winnende estafettefoto van afgelopen maand is gemaakt door Emelie.  Alle inzendingen zijn te zien op de home pagina. De volgende uiterste inleverdatum is het weekend vóór 7 juli.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn er sinds maart geen clubbijeenkomsten meer mogelijk geweest. Om toch de creativiteit van de leden te blijven stimuleren hebben we besloten om de verkiezing van de estafettefoto te laten doorgaan maar voorlopig via digitale stemming. Het eerste resultaat van mei 2020 is inmiddels te zien op onze website, de winnende foto is gemaakt door Peter de Leij. Alle leden kunnen vanaf nu aan de slag om op deze foto te reageren.  

Winnende estafettefoto geplaatst van Gérard  

10/14