Auteur archieven: Emelie

De foto van Geert hiernaast kreeg de meeste stemmen en is daarmee verkozen tot de estafettefoto voor april. Volgende estafette zal 14 mei a.s. worden gekozen

De foto hiernaast van Emelie is met nipte meerderheid gekozen als estafettefoto van de maand maart. Volgende estafettefoto wordt 16 april a.s. gekozen

Tijdens de bijeenkomst van 5 maart 24 hebben we het periodethema “Te Laat” besproken. Van elk clublid werd 1 foto gekozen , van de hele reeks kreeg de foto hiernaast van Peter vervolgens de meeste stemmen. De overige foto’s zijn op deze website te zien via het tabblad “thema’s ” , “periodethema” en vervolgens de link “periodethema Te Laat”. Het nieuwe periodethema heeft als titel “Sport” en wordt besproken tijdens de bijeenkomst van 30 april a.s. Max 3 foto’s aanleveren per persoon.

De foto van Jean-Marie hiernaast is met duidelijke meerderheid van stemmen gekozen als estafettefoto voor februari 2024.   Volgende estafettefoto zal 19 maart worden gekozen.

De foto hiernaast, gemaakt door Karin is de winnende estafettefoto geworden voor deze maand. Volgende estafettefoto wordt tijdens de bijeenkomst van 20 februari a.s. gekozen.

Als estafettefoto van december ’23 is een foto gekozen van ons meest recente lid Bas. Zie de foto hiernaast. De volgende estafettefoto kiezen we 23 januari. Tijdens deze laatste bijeenkomst van dit jaar hebben we ook het nieuwe Periodethema gekozen, nl “Te Laat“. We zullen de foto’s hiervoor bespreken tijdens de bijeenkomst van 5 maart ’24.

De foto’s die per clublid zijn gekozen voor het periodethema “standpunt” zijn te zien via de volgende link: Standpunt. Na een 2e stemronde werd de foto van Johan hiernaast gekozen als beste foto van de totale serie. Nieuwe titel voor het periodethema wordt de volgende bijeenkomst afgesproken.

Met overduidelijke meerderheid van stemmen is de foto van Geert hiernaast gekozen als estafettefoto van nov 23. De volgende estafettefoto is voor 12-12-2023.

De 1e stemronde eindigde in een ex aequo voor de foto van Gérard en Emelie, zie hiernaast. Na de 2e stemronde kreeg de foto van Emelie ( doorkijkje bij C-mine) de meeste stemmen en is dus gekozen als  estafettefoto van oktober.   Volgende estafettefoto wordt 14 november gekozen.

Hiernaast de foto van Johan die tijdens de bijeenkomst van 19 september werd gekozen als estafettefoto. Volgende estafettefoto kiezen we 17 oktober a.s.

10/60