Auteurarchieven: Emelie

Afgelopen 8 juni hebben we via een videovergadering de foto’s besproken van het periodethema “Blauw”. Als uiteindelijke winnaar werd de foto van Peter met de blauwe vrachtauto gekozen. De overige gekozen foto’s zijn te zien onder het tabblad “Projecten”/”Periodethema”. Volgend thema “Eindeloosheid” inleveren uiterlijk 22 augustus

De winnende estafettefoto van mei is gemaakt door Emelie. Een foto van een kleurrijke fazant.   Volgende estafettefoto begin juni inleveren, de exacte inleverdatum wordt nog bepaald.

De winnende estafettefoto van april is gemaakt door Peter, een mooie avondopname vanaf een viaduct genomen. Volgende estafette inleveren uiterlijk 7 mei.  

Eind  maart hebben we het periodethema “Stilleven” gekozen via  een videobijeenkomst. De foto’s zijn te vinden onder het tabblad “Projecten” en dan “Periodethema” De foto van Karin “herinneringen aan mijn schoonvader” kreeg uiteindelijk de meeste punten en is dus de winnaar geworden van deze serie. Volgende periodethema is “Blauw”, aanleveren eind mei.  

Deze maand hebben we eigenlijk 2 winnende estafettefoto’s, de foto van Peter (passerelle station Maastricht) en de foto van Freek ( monument Old Hickory) kregen beiden evenveel punten. Na overleg is besloten om de foto van Peter te gebruiken als opstapje naar de volgende maand.    

De winnende estafettefoto van februari is (alweer!) een foto van Freek, een eenzame wandelaar in een sneeuwlandschap. Volgende estafettefoto is voor begin maart, eind maart aanleveren thema “Stilleven”

De winnende estafettefoto van januari is van Freek, een weerspiegeling in een glaswand van een monument. Volgende estafettefoto begin februari. Voor het periodethema “Stilleven” eind maart maximaal 3 foto’s aanleveren.

De winnende estafettefoto van december is gemaakt door Geert, een foto van een reflecterende glijbaan. Eerstvolgende estafettefoto begin januari inleveren. Het Periodethema Woonwijk hebben we wegens corona tot nu toe nog niet kunnen bespreken, zal 15 december via een videobijeenkomst worden afgerond. Max 3 foto’s pp aanleveren.

De winnaar van de estafettefoto van deze maand is Gérard met een foto van een fresnel lens in een vuurtoren. Volgende inleverdatum zal begin december zijn.

De estafettefoto van de maand oktober is (voor de 3e achtereenvolgende keer !) gewonnen door Freek. Hij maakte een foto van een draaikolk als reactie op zijn foto van de koe met het komische oog. Omdat we vanwege de verscherpte corona-regels voorlopig geen bijeenkomsten kunnen houden, blijven we zolang nodig, de estafettefoto via het digitale stemformulier kiezen. Inleveren van de volgende foto begin november, exacte datum wordt via mail aan de leden doorgegeven.

10/20