Auteurarchieven: Emelie

Hiernaast de foto van Johan die tijdens de bijeenkomst van 19 september werd gekozen als estafettefoto. Volgende estafettefoto kiezen we 17 oktober a.s.

Voor onze 1e bijeenkomst na de zomerstop stond de bespreking van het periodethema “Dubbelbeeld” op de agenda. We hebben uit de ingezonden foto’s van elke deelnemer de beste foto gestemd. Die zijn te zien onder het tabblad “thema’s” en vervolgens “Periodethema” of via deze link Dubbelbeeld Tijdens de 2e stemronde werd de foto van Karin hiernaast gekozen als winnaar van de reeks uit de 1e stemronde. Volgend thema “Standpunt” staat voor 28-11 op de agenda

Tijdens de laatste bijeenkomst voor de zomerstop hebben we de estafettefoto van de maand juli gekozen. De foto van Geert hiernaast kreeg de meeste stemmen. We starten weer op 5 september met de bespreking van het periodethema “Dubbelbeeld”. De eerstvolgende estafettefoto wordt gekozen op 19 september.

De abstracte foto hiernaast, gemaakt door Gérard kreeg deze maand de meeste punten en is daarmee de winnende estafettefoto van juni 2023. Volgende estafettefoto wordt 11 juli gekozen.

Na een anonieme stemronde kreeg de hiernaast staande foto de meeste punten en is dus de “winnende” estafettefoto geworden voor de maand mei. Foto is gemaakt door Emelie in station Luik-Guillemins. Volgende estafettefoto wordt gekozen op dinsdag 13 juni, inleveren uiterlijk ma 12 juni

We hebben deze maand elkaars foto’s besproken die we hebben gemaakt voor het periodethema “Openbaar Vervoer”. Per deelnemer worden max 3 foto’s aangeleverd, na bespreking wordt er door alle leden gestemd welke van deze 3 foto’s men als beste vindt passen bij het thema.  Deze foto’s zijn te zien bij de pagina  “Openbaar vervoer” Als eindwinnaar van deze serie “beste foto’s” werd de foto hiernaast van Geert gekozen.

We hebben een nieuw systeem ingevoerd voor het kiezen van de estafettefoto. Foto’s worden anoniem aangeleverd, we brengen zonder commentaar onze stem uit en nadat de winnaar bekend is gaan we de foto’s bespreken. Ook deze keer werd Peter de winnaar met bijgaande foto! Volgende estafettefoto wordt gekozen op 18 april.

Tijdens de bijeenkomst van 7 februari 2023 hebben we de foto’s besproken die we gemaakt hebben voor het thema “In Balans”. De gekozen foto’s zijn te zien op de pagina “Thema’s” en vervolgens “Periodethema” . Als beste foto van deze serie werd de foto van Karin hiernaast gekozen. Volgende thema is “Openbaar Vervoer”. We zullen dit bespreken tijdens de bijeenkomst van 2 mei a.s. Uiterlijk 1 mei max 3 foto’s aanleveren.

De eerste winnende estafettefoto van 2023 is bijgaande foto van Peter geworden. Volgende estafettefoto wordt gekozen tijdens de bijeenkomst van 21 maart, uiterlijk 20 maart aanleveren bij Emelie. Het thema “In Balans” wordt volgende bijeenkomst van 7 februari besproken. Max 3 foto’s pp uiterlijk ma 6 febr aanleveren.

De foto hiernaast van Karin is de winnende foto geworden van december 2022. De volgende estafettefoto is voor de bijeenkomst van 17 januari 2023.

10/51