Categorie-archieven: Uncategorized

De winnende estafettefoto van februari is (alweer!) een foto van Freek, een eenzame wandelaar in een sneeuwlandschap. Volgende estafettefoto is voor begin maart, eind maart aanleveren thema “Stilleven”

De winnende estafettefoto van januari is van Freek, een weerspiegeling in een glaswand van een monument. Volgende estafettefoto begin februari. Voor het periodethema “Stilleven” eind maart maximaal 3 foto’s aanleveren.

De winnende estafettefoto van december is gemaakt door Geert, een foto van een reflecterende glijbaan. Eerstvolgende estafettefoto begin januari inleveren. Het Periodethema Woonwijk hebben we wegens corona tot nu toe nog niet kunnen bespreken, zal 15 december via een videobijeenkomst worden afgerond. Max 3 foto’s pp aanleveren.

De winnaar van de estafettefoto van deze maand is Gérard met een foto van een fresnel lens in een vuurtoren. Volgende inleverdatum zal begin december zijn.

De estafettefoto van de maand oktober is (voor de 3e achtereenvolgende keer !) gewonnen door Freek. Hij maakte een foto van een draaikolk als reactie op zijn foto van de koe met het komische oog. Omdat we vanwege de verscherpte corona-regels voorlopig geen bijeenkomsten kunnen houden, blijven we zolang nodig, de estafettefoto via het digitale stemformulier kiezen. Inleveren van de volgende foto begin november, exacte datum wordt via mail aan de leden doorgegeven.

  De winnende estafettefoto van september is gemaakt door Freek, hij heeft een koe gefotografeerd met een wel heel bijzondere oogopslag Volgende inleverdatum wordt begin oktober. Succes met fotograferen.  

De winnende estafettefoto van augustus is gemaakt door Freek, de overige inzendingen zijn zoals gebruikelijk te zien op de welkomspagina. Volgende inzending is begin september.

7/7