Categorie-archieven: Uncategorized

De winnaar van de estafettefoto van deze maand is Gérard met een foto van een fresnel lens in een vuurtoren. Volgende inleverdatum zal begin december zijn.

De estafettefoto van de maand oktober is (voor de 3e achtereenvolgende keer !) gewonnen door Freek. Hij maakte een foto van een draaikolk als reactie op zijn foto van de koe met het komische oog. Omdat we vanwege de verscherpte corona-regels voorlopig geen bijeenkomsten kunnen houden, blijven we zolang nodig, de estafettefoto via het digitale stemformulier kiezen. Inleveren van de volgende foto begin november, exacte datum wordt via mail aan de leden doorgegeven.

  De winnende estafettefoto van september is gemaakt door Freek, hij heeft een koe gefotografeerd met een wel heel bijzondere oogopslag Volgende inleverdatum wordt begin oktober. Succes met fotograferen.  

De winnende estafettefoto van augustus is gemaakt door Freek, de overige inzendingen zijn zoals gebruikelijk te zien op de welkomspagina. Volgende inzending is begin september.

4/4